Revija

Migracije so lahko koristne, vendar …

6.8.2019 / 06:08 Komentiraj
So se konzervativni, liberalni in levi politiki iz tega kaj naučili? Dvomim. Populisti pač. Zanje so to idealne razmere.
Raziskava Sasche Beckerja (2016) z naslovom Does Migration Cause Extreme Voting? je pokazala, da je po širitvi Evropske unije leta 2004 prišlo v Britanijo — ki ni uvedla nobenih ovir — najmanj milijon dodatnih ekonomskih migrantov iz Vzhodne Evrope. To je v britanskih regijah z večjim pritokom migrantov imelo depresivni učinek na plače in pritisk na javne storitve in nepremičninski sektor.Obenem pa je to povečalo protievropske sentimente v teh regijah — merjene z glasovi za stranko UKIP. Podobno je pokazala tudi kasnejša analiza Beckerja in kolegov o tem, kdo je glasoval za Brexit.Dolgoročno negativni učinkiAnalize torej kažejo, da lahko imajo meddržavne ekonomske migracije — kljub mnogim pozitivnim učinkom, zlasti na povečanje učinkovitosti v ciljni državi in na boljši dohodkovni položaj priseljencev — dolgoročno negativne učinke na politično in gospodarsko stabilnost ciljnih držav prejemnic.Seveda v določenih ekonomskih razmerah. Prevelik pritok
»Analize kažejo, da lahko imajo meddržavne ekonomske migracije — kljub mnogim pozitivnim učinkom, zlasti na povečanje učinkovitosti v ciljni državi in na boljši dohodkovni položaj priseljencev — dolgoročno negativne učinke na politično in gospodarsko stabilnost ciljnih držav prejemnic. Seveda v določenih ekonomskih razmerah.«
NAROČI SE PRIJAVI SE

Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE