Je narobe, če so ženske manj sposobne od moških? Ali moški manj od žensk?

9.8.2018 / 06:10 Komentiraj
Enakost ni najvišja vrednota. Neenakost je opravičljiva v imenu kake druge, višje vrednote, ki jo ta neenakost omogoča.

V prejšnjem zapisu sem razpravljal o tem, da je domnevno vsesprejemajoči multikulturalistični nazor pravzaprav najbolj očitni predstavnik kulturnega paternalizma in da velik del politično korektnega diskurza o rasizmu temelji na predpostavki, da so naše, zahodne vrednote kljub vsemu — univerzalne.

Naj si dovolim izvajanje na podobno vižo še na primeru feminizma. Arbitrarnost vrednot neke (naše) družbe namreč na podoben način spregleda tudi feminizem. In sicer takrat, ko zatrjuje, da biološka razlika med moškimi in ženskami ne obstaja — vsaj ne na način, da bi v poštenem boju pripeljala do družbene neenakosti med spoloma.

Feminizmu bi lahko očitali, da prilagaja “spoznanja” o bioloških predispozicijah moških in ženskih osebkov vrste homo sapiens tako, da skozi prizmo vrednot neke povsem naključne, torej naše kulture primerjava ...

NAROČI SE PRIJAVI SE

FOKUSPOKUS

Naročite se za 1 leto € 20,99


Z nakupom naročnine boste odklenili dostop do vseh vsebin za 12 mesecev od dneva sklenitve naročnine.


Naročilo poteka v Večerovi spletni trgovini.

Vstopite v trgovino...


Za pomoč in vprašanja nam pišite na suport@fokuspokus.si
Vam je potekla naročnina? Samo 20,99€ za 12 mesecev. NAROČI SE